Nyheter fra Internett

200 000 arbeidsledige

by admin

Det er dessverre sånn at det ikke er alle nyheter som kan være gode nyheter, og dette er et godt eksempel på nettopp det. Stein Lier-Hansen, som er sjefen for Norsk Industri, har nemlig gått ut og sagt at han frykter for hvordan situasjonen for arbeidsledigheten blir i 2015. Han har spådd at arbeidsledigheten vil være så høy som den aldri har vært før, og det er flere andre som har sagt seg enig i dette.

Dersom det ikke blir gjort noe drastisk med situasjonen veldig fort kan det til og med gå helt opp til 200 000 arbeidsledige i Norge. Det er derfor utrolig viktig at myndighetene i Norge ser alvoret i saken, og finner en god løsning til utfordringen. Dersom man ser på tallene fra helt tilbake i 1987, hvor det kun var 45 000 som var arbeidsledige, noe som utgjorde en prosent på 2,1 er dette en uhyggelig stor vekst.

Ut fra tallene som har dukket opp for dette året har det faktisk ikke vært høyere arbeidsledighet siden 2005, noe som den gang var det høyeste på 10 år. Krisen som Norge står foran nå er utrolig mye mer komplisert enn hva den har vært de siste årene.