Nyheter fra Internett

Investering i valutamarkedet

by admin

Valutamarkedet er verdens mest likvide og har også lave transaksjonskostnader. Du velger selv om du ønsker å binde investeringen din opp i opsjoner, eller gå inn og ut på få tiendedeler. Dette er hva som gjør at valutahandel er en velegnet investering for de aller fleste.

Valutamarkedet er verdens desidert største marked. Det omsettes for ca 210.000 milliarder kroner i markedet hver eneste dag, noe som også gjør dette til det desidert mest likvide markedet. For å sette dette tallet i perspektiv så er det ca 40 ganger høyere enn hva som blir omsatt i verdens aksjemarked.

I dag finnes det mange aktører som tilbyr å handle valuta selv. Noen lar deg handle på egenhånd fra egne plattformer for handel, mens andre igjen hjelper deg og forvalter investeringen din. Normalt handles valuta ut ifra det som kalles for en marginkonto, som betyr at du handler for mer penger enn du egentlig har. Beløpet du handler for gires opp fra eget ønske. Dette fører til større gevinstmuligheter. Valuta handles i det man kaller for valutakryss, hvor man kjøper og selger etter hva man tror går opp eller ned. Et eksempel er valutakrysset EURO/DOLLAR med en pris på 1.10. Går prisen ned til 1.09 er det dollaren som har styrket seg mot euro, men går prisen opp til 1,11 er det da euroen som har styrket seg mot dollaren.

Valuta kan være en spennende investering, hvor gevinstene kan bli meget gode. Du bør allikevel forsøke deg med lekepenger før du virkelig slår til med sparepengene dine.