Nyheter fra Internett

Nyhetsåret 2015 så langt

by admin

Norge er et land med mye natur og mye vær, og dessverre har deler av nyhetsåret vært preget av snøras og jordras. Flere ganger har det gått større jordras som har stengt veier og jernbanelinjer. Noen ganger har folk også blitt isolert i flere dager på grunn av ras. En annen rasrelatert sak som har preget nyhetene, er kartleggingen av rasrisikoen i norske kommuner. Denne kartleggingen kan få store konsekvenser for hvor folk får lov til å bygge hus i framtiden.

586153-newspaper-stack

Diskusjonen rundt immigranter fortsetter

Innvandringsdebatten fortsetter også i 2015. Asylbarnsaken har ført til skarp kritikk, og nå debatteres det om Norge skal ta imot flere flyktninger fra Syria eller ikke. Noen mener at Norge bør ta imot minst 10 000 flyktninger fra Syria, andre mener at Norge først bør bosette de asylsøkerne som allerede har kommet, før landet kan ta imot enda flere. Rundt 5000 asylsøkere som har fått opphold sitter i mottak og venter på å bli bosatt. Norske kommuner har problemer med å motta disse, fordi kommuneøkonomien er svak. Likevel vil ikke regjeringen tilby kommunene mer penger for å ta imot flyktninger og asylsøkere.

Politisk valgkamp er allerede i fokus

Valgkampen har allerede begynt å sette sitt preg på Norge, selv om det ennå er noen måneder til valget. Ettersom dette er et lokalvalg, er det først og fremst lokale saker som preger debatten, men de nasjonale politikerne blander seg også inn i valgkampen. Spørsmål om kommunesammenslåing, samt kampen for lokalsykehusene blir nok viktig i den kommende valgkampen. Mange nye lokalpartier har også laget lister til valget.