Nyheter fra Internett

Økt kortbruk i Norge

by admin

Det blir stadig vekk gjort undersøkelser på hvordan nordmenns brukervaner fungerer. I april ble det blant annet brukt hele 45 milliarder kroner på shopping, noe som utrolig nok er hele 2,5% mer enn den samme måneden i 2014. I år ble det gjort en ny måling for å se på utviklingen av brukernes vaner, og i den fjerde måneden var det altså utført hele 128, 2 millioner kjøp via kort.

Dersom man ser på dette som en isolert hendelse, kan det faktisk virke som en ganske moderat økning, og en god forklaring på dette er tidspunktet for når påsken inntraff i år i forhold til i 2014. I Norge er det Bank Axept-kortene som blir benyttet mest, og i april hadde de allerede blitt brukt hele 113 millioner ganger. Det er en ganske drøy økning på hele 4 millioner kjøp gjennom et kort. Disse kortene stod for hele 36, 4 milliarder av den handlingen, nok en vesentlig økning fra april i 2014.

De fleste nordmenn i dag har derimot et kort som fungerer på flere ulike måter. Det vil inngå både en internasjonal funksjon som MasterCard eller Visa i tillegg til BankAxept. I en undersøkelse som ble gjort i april viste det seg derimot at det var BankAxept som ble hyppigst brukt, faktisk ved ni av ti kjøp.