Nyheter fra Internett

Valget i 2015

by admin

Kommune- og fylkestingsvalget handler om lokalpolitikk. Det er ikke alltid folk stemmer på det samme partiet i et lokalvalg, som de ville gjort ved et stortingsvalg. Når det er lokalvalg, stemmer folk mye på personer de liker, og de stemmer ut fra enkeltsaker som betyr mye for dem. Meningsmålingene kan tyde på at opposisjonspartiene på Stortinget kommer til å gjøre det bra i høstens valg, men samtidig har det dukket opp mange lokale lister som kan ta stemmer fra de etablerte partiene. Derfor er det vanskelig å spå hvordan utfallet blir i enkelte kommuner.

Hva er årets hete temaer?

Aktuelle spørsmål i kommunevalget er blant annet kommunesammenslåing og kommuneøkonomi. Andre viktige spørsmål er skolenedleggelser og sykehusnedleggelser. Folk engasjerer seg som regel veldig sterkt når viktige lokale saker skal avgjøres. Kommunenes dårlige økonomi merkes for folk flest, ved at det spares inn i eldreomsorgen, helsesektoren og skolesektoren. Den dårlige økonomien fører også til at kommunene ikke kan tilby alle de offentlige tjenestene folk etterspør.

Kommuneøkonomien en essensiell faktor

Innvandring er også en faktor i lokalvalget, for mange kommuner har ikke råd til å ta imot flere flyktninger. Etablering av flyktningmottak er også saker som skaper debatt i lokalmiljøene. Andre aktuelle saker er landbruk, industriens vilkår, rovdyr og forvaltning av arealer.